logo
Strona Główna / Aktualności /   aktualność nr 69 edit
2020-05-03 LS

Święto Narodowe 3 Maja

Jest to święto upamiętniające uchwalenie w 1791 roku Ustawy Rządowej czyli Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie uważanej za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję.
Poniżej prezentacje, fragmenty wykładów i spektakl teatralny, które przybliżają historyczne warunki powstania Konstytucji 3 Maja oraz jej znaczenia dla Polski i Litwy.
Zobacz też film oświatowy:Sejm Czteroletni
Prezentacja historyczna "Konstytucja 3 Maja"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sejm Wielki" komentuje:prof.dr.hab.Jacek Staszewski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Widowisko "TRZECI MAJA" w reżyserii Grzegorza Królikiewicza
Następna część

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza obrazu Jana Matejki "Konstytucja 3 maja 1791 roku"